Psychologia

Opis PDM

Opis PDM. Psychodynamiczny Podręcznik Diagnostyczny (PDM) opisuje psychologiczną przytomność umysłu jako zdolność jednostki do obserwacji i refleksji nad własnym życiem wewnętrznym. PDM wyszczególnia czteropunktową skalę od wysokiego do niskiego poziomu świadomości psychologicznej, czyli od „zdrowego do upośledzonego funkcjonowania”. Potrafi zastanowić się (tj. jednocześnie obserwować i przeżywać) nad pełnym zakresem uczuć i doświadczeń własnych i innych […]

Ciekawostki Psychologia

Teoria osobowości Blatta

Sidney Blatt zaproponował teorię osobowości, która skupia się na samokrytyce i zależności. Teoria Blatta jest znacząca, ponieważ ocenia wymiary osobowości, jak odnoszą się one do psychopatologii i terapii. Według Blatta, cechy osobowości wpływają na nasze doświadczenie depresji i są zakorzenione w rozwoju naszych interakcji interpersonalnych i tożsamości własnej. Blatt teoretyzuje, że osobowość można rozumieć w […]

Ciekawostki Psychologia

Świadomość

Świadomość nieformalna to poczucie, kto jest w pobliżu i czym się zajmuje. Np. informacje, które możesz znać, będąc połączonym z daną osobą. Świadomość społeczna to informacje, które posiadasz o kontekście społecznym lub konwersacyjnym. Jest to subtelna świadomość utrzymywana poprzez niewerbalne wskazówki, takie jak kontakt wzrokowy, wyraz twarzy itp. Świadomość grupowo-strukturalna to wiedza o rolach, obowiązkach […]

Ciekawostki Psychologia

Neuroobrazowanie

Neuroobrazowanie Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) jest kolejną wysoce wykorzystywaną metodologią do badania zmian stanu w medytujących mózgach. fMRI wykrywa subtelne wzrosty przepływu krwi do obszarów mózgu o wyższej aktywności metabolicznej. W ten sposób te obszary zwiększonej aktywności metabolicznej wskazują, które regiony mózgu są aktualnie używane do przetwarzania wszelkich prezentowanych bodźców. W przeciwieństwie do EEG, zaletą […]

Badania Psychologia

IRT

IRT sugeruje, że skupienie się na następujących obszarach związku może pomóc parom puścić romantyczną miłość i zastąpić ją bardziej świadomą, autentyczną, długotrwałą miłością (Luquet, 2015): Obrona przed utratą romantycznej miłości Pary muszą uznać, że miłość romantyczna jest tymczasowa. Jednak wspólne doświadczenia i przetrwanie trudności życiowych mogą wyhodować miłość, która jest silniejsza i bardziej trwała. Leczenie […]

Psychologia Wiedza

Podejście EFT

„Kiedy dwoje ludzi się łączy, to jest to jak spotkanie dwóch substancji chemicznych: Następują wszelkiego rodzaju reakcje” (Greenberg, 2015, s. 284). Partnerzy w związku zazwyczaj poszukują uczuć, które sprawiają, że czują się dobrze, a unikają tych, które sprawiają, że czują się źle. Takie emocje mogą wpływać na nasze cele, w tym zbliżanie się, wycofywanie, łączenie […]