Ciekawostki Psychologia

Świadomość

Świadomość nieformalna to poczucie, kto jest w pobliżu i czym się zajmuje. Np. informacje, które możesz znać, będąc połączonym z daną osobą.

Świadomość społeczna to informacje, które posiadasz o kontekście społecznym lub konwersacyjnym. Jest to subtelna świadomość utrzymywana poprzez niewerbalne wskazówki, takie jak kontakt wzrokowy, wyraz twarzy itp.

Świadomość grupowo-strukturalna to wiedza o rolach, obowiązkach i statusie innych osób w grupie. Jest to zrozumienie dynamiki grupy i związku, jaki ma inna jednostka z grupą.

Świadomość przestrzeni roboczej – to skupienie się na wpływie przestrzeni roboczej i pośredniczeniu w przekazywaniu informacji o świadomości, w szczególności na lokalizacji, aktywności i zmianach elementów w przestrzeni roboczej.

Kategorie te nie wykluczają się wzajemnie, ponieważ mogą się w znacznym stopniu pokrywać z tym, co dany typ świadomości może być brany pod uwagę. Kategorie te służą raczej do zrozumienia, jaka wiedza może być przekazywana przez dany typ świadomości lub jak ta wiedza może być przekazywana. Świadomość przestrzeni roboczej jest szczególnie interesująca dla społeczności CSCW ze względu na przejście ze środowiska fizycznego do wirtualnego.

Podczas gdy powyższy typ świadomości odnosi się do wiedzy, której człowiek może potrzebować w danej sytuacji, świadomość kontekstu i świadomość lokalizacji odnoszą się do informacji, których system komputerowy może potrzebować w danej sytuacji. Pojęcia te mają duże znaczenie zwłaszcza dla aplikacji AAA (authentication, authorization, accounting).

Pojęcie świadomości lokalizacji wciąż zyskuje na znaczeniu wraz z rozwojem wszechobecnej informatyki. Po raz pierwszy zdefiniowany przez stanowiska pracy w sieci (network location awareness), został rozszerzony na telefony komórkowe i inne mobilne jednostki komunikacyjne. Termin ten obejmuje wspólne zainteresowanie miejscem pobytu odległych podmiotów, zwłaszcza jednostek i ich spójność w działaniu. Termin świadomości kontekstowej jest supersetem obejmującym pojęcie świadomości lokalizacji. Rozszerza świadomość na cechy kontekstowe celu operacyjnego, jak również na kontekst obszaru operacyjnego.

Świadomość ukryta

Świadomość ukryta to znajomość czegoś bez wiedzy o tym. Niektórzy pacjenci z określonymi uszkodzeniami mózgu nie są na przykład w stanie stwierdzić, czy ołówek jest poziomy czy pionowy. Są jednak w stanie chwycić ołówek, używając prawidłowej orientacji dłoni i nadgarstka. Ten stan sugeruje, że część wiedzy, którą posiada umysł, jest dostarczana przez alternatywne kanały niż świadoma intencja.

Świadomość i uwaga

Niektórzy naukowcy zaproponowali, że świadomość jest blisko spokrewniona i w pewien sposób synonimiczna z uwagą, podczas gdy inni argumentowali, że są one różne. Istnieją dowody na to, że świadomość i uwaga mają odrębne korelaty neuronalne, choć większość badań analizuje uwagę, świadomość i percepcję tylko bodźców wizualnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *